TARIEVEN

Woordje uitleg

ZorgSaam is een zelfstandige thuisverpleging, die niet duurder is dan de georganiseerde diensten van de mutualiteiten.

Ons voordeel is enkel, dat u beperkt blijft in het zien van 2 vaste verpleegkundigen.

Al onze zelfstandige verpleegkundigen die bij ZorgSaam aangesloten zijn, zijn toegetreden tot de conventie van het RIZIV. 

Dit houdt in dat wij ons houden aan de officiële RIZIV- tarieven, zonder extra supplementen hierbij aan te rekenen.

U ontvangt dus van ons geen factuur wat uw mutualiteit voor de zorgen vergoedt. De gemaakte kosten worden door ons rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld.

Indien er zorgen zijn de welke door uw ziekenfonds niet vergoedt worden, behouden wij het recht hiervoor een forfait aan u aan te rekenen. 

 

Derdebetalerssysteem

Omdat wij, verpleegkundigen van ZorgSaam, zijn geconventioneerd bij het RIZIV, wordt er rechtstreeks afgerekend middels het zogenaamde derdebetalerssysteem.

Dit betekent voor u, dat wij u niet met facturen, en andere rompslomp naar uw ziekenfonds laten gaan om dit te regelen.

Wij regelen dit zelf voor u rechtstreeks met uw ziekenfonds, zodat u uw energie kunt steken in andere prioriteiten, zoals uw gezondheid.

 

Voorwaarden

Indien u in orde bent met uw ziekenfonds, heeft u recht op volledige of grotendeels vergoeding voor thuisverpleging.

Indien uw dossier niet in orde is, zal het ziekenfonds alsnog de factuur aan u doorsturen.

 

Stuur ons een bericht via onderstaand formulier: